Skip to main content

بودجه بندی و پس انداز (Budgeting and saving)

پول خود را مدیریت کنید و برای چیزهایی که نیاز دارید پس انداز کنید

Page reading time: 2 minutes

تنظیم یک بودجه (یا برنامه پولی) به شما امکان می دهد پولی که وارد و خارج از خانه تان می شود را ببینید. این به شما کمک می کند تا پول خود را مدیریت کنید و برای چیزهایی که نیاز دارید پس انداز کنید.

بودجه چگونه کار می کند

«بودجه» یک برنامه پولی است که پولی که وارد خانه و خارج از آن می‌شود را به شما نشان می‌دهد. این می تواند هفتگی، دو هفتگی یا ماهانه باشد.

برنامه پولی شما به شما کمک می کند تا آنچه را که مهم تر است انجام دهید. سپس می توانید انتخاب کنید که چیزهایی را که نیاز ندارید کاهش دهید و برای کارهایی که انجام می دهید بیشتر پس انداز کنید.

بودجه خود را تنظیم کنید

برای شروع این مراحل را دنبال کنید.

برای آسان‌تر کردن آن، مدیریت ساده پول را بگیرید تا جمع کردن را برای شما انجام دهد.

1. پولی که وارد می شود را فهرست کنید

پول وارد شده به خانوار شما ("درآمد") را فهرست کنید، مانند:

برای یافتن این اطلاعات، به فیش های حقوقی، بانکداری آنلاین یا صورت حساب های بانکی خود نگاه کنید.

2. فهرست پولهای خارج شده

فهرست پولهای خارج شده ("هزینه")، مانند هزینه های زندگی، قبوض و پرداخت های بدهی:

به بانکداری آنلاین یا صورت‌حساب‌ها، ریز‌حساب‌ها و صورت‌حساب‌های کارت اعتباری خود نگاه کنید. توجه داشته باشید که هزینه برای چه چیزی است، چقدر و چه زمانی آن را پرداخت می کنید.

3. پولی که وارد می شود و پولی که خارج می شود را مقایسه کنید

فهرست پولی که وارد و خارج می شود را مقایسه کنید.

اگر بیشتر از درآمد هزینه می شود، وقت آن است که برخی از انتخاب‌ها را انجام دهید. فکر کنید آنها چه هستند:

تصمیم بگیرید چه چیزی را می توانید کنار بگذارید یا کاهش دهید. واقع بین باشید - پایبندی به آن را خیلی سخت نکنید.

وقتی این مقادیر را کم کردید، پولی که خارج می شود را از پولی که وارد می شود کم کنید.

مقدار باقیمانده مقداری است که می توانید برای هدف تان پس انداز کنید.

4. هدف پس انداز خود را تعیین کنید

تعیین یک هدف برای پس انداز احساس خوبی دارد و به شما کمک می کند متمرکز بمانید.

مهم نیست هدف شما چقدر بزرگ یا کوچک است، فقط شروع کنید. کنار گذاشتن حتی مقداری کم به طور منظم به مرور زمان باعث جمع شدن می شود.

بودجه را مناسب با شرایط تان تنظیم کنید

هزینه و پس انداز خود را از هم جدا کنید

سعی کنید حساب های بانکی جداگانه ای برای موارد زیر ایجاد کنید:

اگر می توانید، به طور منظم مقداری از حقوق خود را به حساب پس انداز تان در روز پرداخت منتقل کنید. به این ترتیب، بدون اینکه به آن فکر کنید، پس انداز می کنید.

اگر برای تنظیم آن به کمک نیاز دارید، از کارفرما، دوست یا یکی از اعضای خانواده خود بپرسید.

قبض های خود را در مبالغ کمتر پرداخت کنید

با ارائه دهندگان خدمات خود مانند برق و گاز تماس بگیرید تا در مورد پرداخت قبوض در مقادیر کمتر ("اقساط") سوال کنید.

ممکن است بتوانید هر دو هفته یا ماهانه پرداخت کنید تا از شوک یک صورت حساب بزرگ جلوگیری کنید.

اگر پرداختی سنترلینک دریافت می کنید، می توانید از خدمات رایگان سنترپی آنها برای انجام این کار استفاده کنید.

در صورت نیاز کمک بگیرید

کمک رایگان در دسترس است، اگر به آن نیاز دارید: