Skip to main content

مالیات در استرالیا (Tax in Australia)

مالیات چگونه کار می کند و چه چیزی می پردازید

Page reading time: 2 minutes

اگر از کار یا سرمایه گذاری درآمد کسب می کنید، معمولاً برای آن پول مالیات می پردازید. نحوه عملکرد مالیات را بدانید تا بتوانید میزان مالیاتی که باید بپردازید را محاسبه کنید.

نحوه عملکرد مالیات در استرالیا

وقتی در استرالیا درآمد کسب می کنید، به دولت (اداره مالیات استرالیا) مالیات می پردازید.

پول مالیات توسط دولت برای ارائه خدمات مورد نیاز جامعه استفاده می شود. چیزهایی مانند بیمارستان ها، مدارس، جاده ها و وسایل حمل و نقل عمومی (اتوبوس، قطار و تراموا).

شماره پرونده مالیاتی (TFN)

برای مدیریت مالیات و حق بازنشستگی خود (super) به شماره پرونده مالیاتی (TFN) نیاز دارید. TFN منحصرا برای شماست و باید ایمن نگه داشته شود.

از اداره مالیات استرالیا (ATO) برای شماره پرونده مالیاتی درخواست دهید. مطمئن شوید که TFN تان را ایمن نگه دارید.

پرداخت مالیات

وقتی کار را شروع می کنید، TFN خود را به کارفرمای تان بدهید. آنها از هر پرداخت مالیات کسر می کنند و آن را به ATO ارسال می کنند.

اگر برای خودتان کار می کنید، باید پس انداز کنید و مالیات خود را به ATO بپردازید.

اطلاعات مالیاتی به زبان شما

برای اطلاعات در مورد مالیات به زبان خود، به منابع برای زمان مالیات مراجعه کنید.

بررسی کنید که چقدر مالیات باید پرداخت کنید

میزان مالیاتی که باید پرداخت شود به موارد زیر بستگی دارد:

برای پولی که به دست می آورید، مثلاً از شغلتان، مالیات می پردازید. همچنین برای چیزهایی مانند درآمد سرمایه گذاری، کسب و کار و درآمد خارج از استرالیا مالیات می پردازید.

مالیات مدیکر

اکثر مردم یک "مالیات مدیکر" نیز می پردازند که 2 درصد از درآمد مشمول مالیات شما است. این به تأمین مالی برخی از سیستم های مراقبت های بهداشتی عمومی در استرالیا، به نام مدیکر کمک می کند.

این مالیات زمانی اعمال می شود که اظهارنامه مالیاتی خود را تسلیم می کنید. اگر درآمد کمتری دارید، ممکن است مالیات شما کاهش یابد. یا ممکن است اصلا مجبور به پرداخت آن نباشید.

نحوه کاهش مالیاتی که باید بپردازید

شما بابت هر درآمدی که دریافت می کنید مالیات می پردازید، منهای هر هزینه ای که می توانید مطالبه کنید.

در صورت مطالبه موارد زیر، ممکن است بتوانید میزان مالیاتی که می پردازید را کاهش دهید:

ممکن است واجد شرایط «تخفیف» مالیاتی (یا بازپرداخت) باشید. این موارد پس از محاسبه مالیات شما اعمال می شوند، مثلا برای:

تسلیم اظهارنامه مالیاتی تان

اگر مالیات خود را خودتان انجام می دهید، باید اظهارنامه مالیاتی خود را تا 31 اکتبر هر سال به ATO تسلیم کنید.

اگر برای انجام مالیات خود به کمک نیاز دارید، از یک نماینده مالیاتی یا حسابدار کمک بگیرید. هزینه های آنها را می توان از بازگشت شما کسر کرد.

برنامه کمک مالیاتی ATO

اگر 60000 دلار یا کمتر درآمد دارید، ممکن است واجد شرایط برنامه راهنمای مالیات باشید. راهنمای مالیات یک خدمات رایگان و محرمانه است که از ژوئیه تا اکتبر هر سال اجرا می شود.

داوطلبان آموزش دیده ATO به افراد کمک می کنند اظهارنامه مالیاتی خود را به صورت آنلاین، تلفنی یا شخصاً در یک مرکز راهنمایی مالیاتی تسلیم کنند. این افراد در سراسر استرالیا هستند.

در صورت نیاز کمک بگیرید

کمک رایگان در دسترس است، اگر به آن نیاز دارید: