Skip to main content

بیمه تقاعد (Superannuation)

پس انداز کردن پول برای زمانی که کار نمی کنید

Page reading time: 2 minutes

بیمه تقاعد ('super') پولی است که برای زمان تقاعدی تان که سالخورده می شوید و کار نمی کنید ذخیره می شود. کارفرمای شما باید برای شما در یک صندوق بیمه تقاعد پول واریز کند. پول موجود در صندوق بیمه تقاعد شما متعلق به شماست، نه کارفرما یا دولت.

بیمه تقاعد چیست

بیمه تقاعد عبارت از پولی است که شما برای زمانی که تقاعد میشوید پس انداز می کنید.

کارفرمای تان باید سوپر شما را در یک حساب، به اضافه معاش تان پرداخت کند. مبلغ آن در روی ورق معاش تان ذکر شده است.

زمانیکه به صورت تمام-وقت، پاره-وقت یا گاه و نا گاه کار می کنید سوپر دریافت می کنید. اگر عمر تان زیر 18 سال باشد، در صورتی که بیشتر از 30 ساعت در هفته کار کنید سوپر دریافت می کنید.

اگر توانایی اش را داشته باشید، خود تان هم می توانید به سوپر خود پول واریز کنید. یا، اگر عاید تان کمتر است، شاید بتوانید یک مبلغ اضافی را از دولت دریافت کنید.

برای کسب معلومات در مورد سوپر به لسان خود تان، به وب سایت اداره مالیه استرالیا (ATO) مراجعه کنید.

انتخاب نمودن یک صندوق بیمه تقاعد

هنگامی که شغلی را شروع می کنید، کارفرمای شما یک "فرم انتخاب استاندارد (standard choice form)" به شما می دهد. این فرم گزینه های صندوق سوپر شما را تعیین می کند.

شما می توانید صندوق بیمه تقاعد خود را انتخاب کنید. اگر صندوقی از شغل قبلی خویش داشته باشید، می توانید از آن استفاده کنید. یا یک صندوق دیگر را انتخاب کنید.

اگر از قبل صندوق نداشته باشید، سوپر تان در یک صندوق «پیش فرض» تعیین شده از طرف کارفرمای تان پرداخت می شود. کارفرمای تان مکلف است که سوپر تان را به صندوق بیمه تقاعد تان حد اقل هر 3 ماه یکبار پرداخت کند.

تمام صندوق های سوپر فیس می گیرند. فیس ها یا مبلغ دالر یا فیصدی از پرداختی شما یا هر دو است. به طور عموم، فیس کمتر، صندوق بهترتر.

چی زمانی می توانید بیمه تقاعد خود را بگیرید

هنگامیکه به «عمر نگهداری (preservation age)» برسید می توانید سوپر تان را بگیرید. این عمر متعلق به تاریخ تولد تان است. اگر از 1 جولای 1964 تولد شده باشید، می توانید سوپر تان را از عمر 60 سالگی بگیرید. یا اگر پیشتر از 1 جولای 1964 تولد شده باشید، می توانید سوپر تان را زودتر بگیرید.

اگر به عمر نگهداری تان رسیده باشید ولی متقاعد نشده باشید، می توانید یک قسمتی از سوپر تان را از طریق تقاعدی دریافت کنید.

دریافت سوپر زودهنگام

قوانین سختی در مورد دریافت سوپر زودهنگام وجود دارد (قبل از عمر نگهداری)، و در صورت شکستن قانون جریمه های سنگینی دریافت خواهید کرد.

در بعضی از شرایط، شاید بتوانید سوپر خود را زودتر دریافت کنید.

برای مثال، اگر یک مریضی دارید و نمی توانید کار کنید یا باید ساعات کاری خود را کمتر کنید. یا از عهده مصارف زندگی خود برآمده نمی توانید و برای 26 هفته (تقریباً 6 ماه) از سنترلینک معاش گرفته اید. یا یک مریضی یا جراحت کشنده دارید.

اگر برای هر کدام از این دلایل باید سوپر خود را بگیرید، یک مشاور مالی می تواند کمک کند.

متوجه کلاهبرداری های بیمه تقاعد باشید

یک کلاهبردار شاید پیشنهاد کند که در دریافت سوپر زودهنگام به شما کمک کند یا آنرا به یک صندوق دیگر انتقال دهد. متوجه باشید، آنها شاید در تلاش دزدیدن پول شما باشد.

برای جلوگیری از کلاهبرداری، قبل از اقدام با صندوق سوپر خود چیک کنید.

متوجه موارد ذیل باشید:

اگر فکر می کنید که کلاهبرداران تلاش دارند که سوپر تان را بگیرند، به اداره مالیه استرالیا به شماره 13 10 20راپور دهید.

در صورت ضرورت کمک دریافت کنید

در صورت ضرورت، کمک رایگان در دسترس است.