Skip to main content

بیمه تقاعدی (Superannuation)

پس انداز کیدون پول بلده وقتایی که از کار مومنید

Page reading time: 2 minutes

بیمه تقاعدی یا سوپر پولی استه که بلده «تقاعدی» زمانی که پیر شدید و کار نمونید ذخیره موشه. صاحب کارشیم باید د حساب سوپر شیم بلده شیم پول واریز کنه. پولی که د حساب سوپر شیم استه از شیمو یه، از صاحب کار یا دولت نیسته.

بیمه تقاعدی چیسته

سوپر پولی استه که شیمو بلده تقاعدی خو پس انداز مونید.

صاحب کارشیم باید به اضافه تنخای شیم پول سوپر شیم ره د حساب شیم پرداخت کنه. ای مبلغ د بله ورق معاش شیم نوشته استه.

وقتایی که تمام-وقت، پاره-وقت یا کژول کار مونید سوپر دریافت مونید. اگه سن شیم زیر 18 استه، وقتایی که زیادتر از 30 ساعت د هفته کار مونید سوپر دریافت نید.

اگه توان شی ره دشته شید، خود شیم هم می تنید د حساب سوپر خو پیسه پرداخت کنید. یا، اگه یک نفر کم درآمد باشید، شاید یک مبلغ اضافی ره از دولت بیگرید.

بلده مالومات د باره سوپر د زیبون خود خو، به وب سایت اداره مالیات استرالیا (ATO) مراجعه کید.

انتخاب کیدون یک صندوق تقاعدی

وقتیکه یک کار ره شروع مونید، صاحب کار شیم یک «standard choice form» ره بلده شیم میدیه. ای فرم گزینای صندوق سوپر شیم ره نشان مدیه.

شیمو می تنید صندوق سوپر خوره انتخاب کنید. اگه اگو صندوق از کار قبلی خو دشته شید می تنید اموره انتخاب کنید. یا یک صندوق دیگه ره انتخاب کنید.

اگه از قبل اگو صندوق ندرید، سوپر شیم د یک صندوق «پیش فرض» که توسط صاحب کار شیم انتخاب موشه پرداخت خاد شد. صاحب کار شیم باید سوپر شیم ره حداقل هر 3ماه یک بار د صندوق شیم پرداخت کنه.

تمام صندوقای سوپر فیس میگرن. فیس یا یک مبلغ دالری استه یا یک فیصدی پرداختی یا هم هر دوی شی. بطور عموم، هرقدر فیس کمتر باشه، صندوق بهتره.

چی وقت می تنید سوپر خوره بیگرید

یکدفه که د «سن نگهداری (preservation age)» رسیدید می تنید سوپر خوره برداشت کنید. ای سن مربوط به وقت تولد شیم موشه. اگه شیمو از 1 جولای 1964 تولد شدید، می تنید سوپر خوره از سن 60 سالگلی بیگرید. یا اگه شیمو پیش از 1 جولای 1964 تولد شدید، می تنید سوپر خوره زودتر بیگرید.

اگه د سن نگهداری خو بیرسید ولی تقاعد نشده باشید، می تنید یک قسمتی از سوپر خوره از طریق تقاعدی بیگرید.

گرفتون زودهنگام سوپر

بلده گرفتون سوپر زودهنگام (پیش از سن نگهداری) قانونای سخت وجود دیره، واگه قانون شکنی کنید مجازات سنگین دیره.

د باضی شرایط، شاید بی تنید سوپر خوره زودتر بیگرید.

بلده مثال، اگه یک مریضی دشته شید که کار نتنید یا باید ساتای کاری خوره کم کنید. یا خرچای زندگی خوره پوره کیده نمی تنید و 26 هفته (تقریباً 6 ماه) شده که از سنترلینک پول میگرید. یا یک ناجوری کشنده یا جراحت دیرید.

اگه بلده اگو دنه ازی دلیلا می خوایید سوپر خوره بیگرید، یک مشاور مالی می تنیه کمک کنه.

متوجه کلاهبرداری های سوپر باشید

یک کلاهبردار میتینه پیشنهاد کنه که می تینه سوپر شیم ره به طور زودهنگام بور کنه یا د یک صندوق دیگه انتقال بدیه. متوجه باشید، شاید اونا د تلاش دوزی کیدون پول شیم باشه.

بلده جلوگیری از کلاهبردارا، پیش از اقدام کیدو قد صندوق سوپر خو چیک کید.

متوجه ازی چیزا باشید:

اگه فکر مونید که کلاهبردارا می خوایین سوپر شیم ره بیگره، د شماره 13 10 20 بلده ATO راپور بدید.

اگه ضرورت باشه کمک دریافت کید

کمک مفت قابل دسترس استه، اگه ضرورت دشته شید: