Skip to main content

การจัดทำงบประมาณและการออมเงิน (Budgeting and saving)

จัดการเงินของคุณและเก็บออมสำหรับสิ่งที่จำเป็น

Page reading time: 2 minutes

การจัดทำงบประมาณ (หรือแผนการเงิน) ช่วยให้คุณเห็นรายรับและรายจ่ายของครัวเรือนของคุณ ช่วยให้คุณจัดการเงินของคุณและเก็บออมเงินสำหรับสิ่งที่คุณต้องการ

งบประมาณทำงานอย่างไร

'งบประมาณ' คือแผนการเงินที่แสดงให้คุณเห็นถึงรายรับและรายจ่ายของครัวเรือนของคุณ ซึ่งอาจเป็นรายสัปดาห์ รายสองสัปดาห์ หรือรายเดือน

แผนการเงินของคุณช่วยให้คุณจัดการสิ่งที่สำคัญที่สุดได้ จากนั้นคุณสามารถเลือกที่จะลดสิ่งที่ไม่จำเป็นและเก็บออมเงินมากขึ้นสำหรับสิ่งที่จำเป็น

ทำงบประมาณของคุณ

ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อเริ่มต้น

เพื่อให้ง่ายขึ้น ใช้ผู้จัดการการเงินพื้นฐาน (simple money manager)คำนวณให้คุณ

1. ระบุรายการรายรับ

ระบุเงินรายรับของครัวเรือน ('รายได้') เช่น

หากต้องการทราบข้อมูลนี้ ให้ดูที่สลิปเงินเดือนของคุณ ธนาคารออนไลน์ หรือใบแจ้งยอดธนาคาร

2. ระบุรายการรายจ่าย

ระบุเงินรายจ่าย ('ค่าใช้จ่าย') เช่น ค่าครองชีพ ค่าบริการต่าง ๆ และการชำระหนี้

ดูใบแจ้งยอดธนาคารออนไลน์หรือใบแจ้งยอด ใบเรียกเก็บเงิน และใบแจ้งยอดบัตรเครดิต จดบันทึกว่าเป็นค่าใช้จ่ายอะไร ราคาเท่าใด และชำระเมื่อใด

3. เปรียบเทียบรายรับและรายจ่าย

เปรียบเทียบรายการรายรับและรายจ่ายของคุณ

หากคุณมีรายจ่ายมากกว่ารายรับ ถึงเวลาที่ต้องตัดสินใจเลือกแล้ว พิจารณาว่าสิ่งใดเป็น

ตัดสินใจว่าคุณสามารถตัดหรือลดสิ่งใดได้บ้าง อยู่กับความเป็นจริง — อย่าทำให้ยากเกินกว่าที่จะปฏิบัติได้จริง

เมื่อตัดค่าใช้จ่ายออกไปแล้ว ให้ลบรายจ่ายออกจากรายรับ

จำนวนเงินที่เหลือคือจำนวนเงินที่คุณสามารถเก็บออมเพื่อบรรลุเป้าหมายการออมของคุณ

4. ตั้งเป้าหมายการออมของคุณ

การตั้งเป้าหมายการออมจะทำให้รู้สึกดีและช่วยให้คุณมีจดจ่อกับสิ่งที่ต้องการบรรลุ

ไม่สำคัญว่าเป้าหมายของคุณจะเล็กหรือใหญ่ ขอเพียงให้เริ่มต้น การออมเงินแม้เพียงเล็กน้อยจะสะสมยอดเพิ่มขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป

ให้งบประมาณทำงานแทนคุณ

แยกการใช้จ่ายและเงินออมของคุณออกจากกัน

ลองใช้บัญชีธนาคารแยกกันสำหรับ

หากทำได้ ให้จัดการโอนเงินบางส่วนเข้าบัญชีออมทรัพย์เป็นประจำในวันที่เงินเดือนออก วิธีนี้จะทำให้คุณเก็บออมได้โดยไม่ต้องคิดถึงเรื่องนี้

ขอความช่วยเหลือจากนายจ้าง เพื่อน หรือสมาชิกในครอบครัว หากคุณต้องการให้ช่วยจัดการเรื่องนี้

ชำระใบแจ้งค่าบริการของคุณในจำนวนที่น้อยลง

ติดต่อผู้ให้บริการของคุณ เช่น ไฟฟ้าและแก๊ส เพื่อสอบถามเกี่ยวกับการชำระใบแจ้งค่าบริการในจำนวนที่น้อยลง ('การผ่อนชำระเป็นงวด')

คุณอาจสามารถชำระเงินรายสองสัปดาห์หรือรายเดือนเพื่อหลีกเลี่ยงการเรียกเก็บเงินก้อนใหญ่

หากคุณได้รับเงินจากเซ็นเตอร์ลิงก์ (Centrelink) คุณสามารถใช้บริการเซ็นเตอร์เพย์ (Centrepay) ได้ฟรีเพื่อดำเนินการดังกล่าว

ขอรับความช่วยเหลือหากคุณต้องการ

มีบริการช่วยเหลือฟรี หากคุณต้องการ