Skip to main content

การใช้จ่ายและการชำระค่าใช้จ่าย (Spending and paying bills)

ติดตามการใช้จ่ายและชำระใบแจ้งค่าบริการให้ตรงเวลา

Page reading time: 2 minutes

ดูวิธีติดตามการใช้จ่ายและชำระค่าใช้จ่ายให้ตรงเวลา ซึ่งช่วยลดความเครียดเรื่องเงิน ดังนั้น คุณจึงไม่ต้องใช้ชีวิตแบบใช้เงินเดือนชนเดือน

ใบแจ้งค่าบริการและวิธีการชำระเงิน

'ใบแจ้งค่าบริการ' คือสิ่งที่คุณจ่ายสำหรับสินค้าหรือบริการที่คุณใช้ คุณจะได้รับใบแจ้งค่าบริการสำหรับบริการต่าง ๆ ในบ้าน เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าอินเทอร์เน็ต ค่าน้ำ ค่าไฟ และค่าแก๊ส

คุณจะได้รับใบแจ้งค่าบริการสำหรับแต่ละบริการที่คุณใช้ โดยปกติทุกเดือนหรือทุก 3 เดือน ขึ้นอยู่กับประเภทของใบแจ้งค่าบริการ

ข้อมูลอะไรบ้างอยู่ในใบแจ้งค่าบริการ

ใบแจ้งค่าบริการของคุณจะแสดง

วิธีชำระใบแจ้งค่าบริการ

ใบแจ้งค่าบริการของคุณจะบอกคุณว่าคุณสามารถชำระเงินได้ด้วยวิธีใด เช่น

จัดการใบแจ้งค่าบริการของคุณ

ชำระภายในวันที่ที่กำหนด

เมื่อคุณได้รับใบแจ้งค่าบริการหรือใบแจ้งยอดสินเชื่อ ให้มองหา 'วันครบกำหนดชำระเงิน' ซึ่งหมายถึง กำหนดวันที่ที่ต้องชำระเงินตามที่แจ้งในใบแจ้งค่าบริการ สินเชื่อ หรือเงินกู้

ผู้ให้บริการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหากคุณชำระค่าบริการล่าช้า

การชำระเงินช้าอาจส่งผลต่อ 'คะแนนเครดิต' หรือ 'อันดับเครดิต' ของคุณ ซึ่งเป็นสิ่งที่ธนาคารใช้ในการตัดสินใจว่าจะให้สินเชื่อหรือให้คุณกู้ยืมเงินหรือไม่

ดังนั้นจึงควรชำระเงินภายในวันครบกำหนดหรือก่อนวันครบกำหนดชำระเงิน

ชำระใบแจ้งค่าบริการของคุณในจำนวนที่น้อยลง

คุณจะพบว่าในบางเดือนคุณมีใบแจ้งค่าบริการมากกว่าเดือนอื่น ๆ

หากต้องการจัดการเรื่องนี้ ให้ติดต่อผู้ให้บริการของคุณ เช่น การไฟฟ้าและแก๊ส เพื่อสอบถามเกี่ยวกับการชำระใบแจ้งค่าบริการในจำนวนที่น้อยลง ('การผ่อนชำระ')

ดูว่าคุณสามารถชำระเงินรายสองสัปดาห์หรือรายเดือนได้หรือไม่เพื่อหลีกเลี่ยงการเรียกเก็บเงินก้อนใหญ่

หากคุณได้รับเงินจากเซ็นเตอร์ลิงก์ (Centrelink) คุณสามารถใช้บริการ เซ็นเตอร์เพย์ (Centrepay) ได้ฟรีเพื่อดำเนินการดังกล่าว

เก็บเงินออมของคุณแยกต่างหาก

ลองใช้บัญชีธนาคารแยกกันสำหรับ

หากทำได้ ให้จัดการโอนเงินบางส่วนเข้าบัญชีออมทรัพย์เป็นประจำในวันที่เงินเดือนออก วิธีนี้จะทำให้คุณเก็บออมได้โดยไม่ต้องคิดถึงเรื่องนี้

เงินที่คุณออมสามารถเป็น 'กองทุนฉุกเฉิน' ได้ เงินก้อนนี้ช่วยให้คุณชำระค่าใช้จ่ายก้อนใหญ่ที่ไม่คาดคิด หรือดูแลคุณหรือครอบครัวหากมีเหตุการณ์ใด ๆ เกิดขึ้น

ขอความช่วยเหลือจากนายจ้าง เพื่อน หรือสมาชิกในครอบครัว หากคุณต้องการให้ช่วยจัดการเรื่องนี้

ติดตามการใช้จ่ายของคุณ

การรู้ว่าเงินของคุณใช้จ่ายไปกับสิ่งใดบ้างจะช่วยให้คุณใช้จ่ายน้อยลงและเก็บออมมากขึ้น

หากต้องการทราบว่าคุณใช้จ่ายไปกับสิ่งใดบ้างในแต่ละวัน ให้ลองทำ 'บันทึกการใช้จ่าย'

จดบันทึกทุกสิ่งที่คุณใช้จ่ายสำหรับงวดรายรับหนึ่งงวดหรืออย่างน้อยหนึ่งสัปดาห์ การจดบันทึกนี้จะใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีต่อวัน

การจดบันทึกไม่ได้เป็นการตัดสินตัวเอง แต่เป็นการทำความเข้าใจพฤติกรรมการใช้เงินของคุณในแต่ละวัน

คุณสามารถทำได้ด้วยตัวเองหรือร่วมกับเพื่อน คู่ครอง หรือครอบครัวของคุณ

ขอรับความช่วยเหลือหากคุณต้องการ

มีบริการช่วยเหลือฟรี หากคุณต้องการ