Skip to main content

เงินและการทำงานในออสเตรเลีย (Money and working in Australia)

ระบบเงินของออสเตรเลียเป็นอย่างไร

Page reading time: 3 minutes

ทำความเข้าใจว่าระบบการเงินเป็นอย่างไร และสิ่งที่คุณต้องทราบเกี่ยวกับการทำงานในออสเตรเลีย

การใช้เงินในออสเตรเลีย

สกุลเงินออสเตรเลีย

ในออสเตรเลีย คุณใช้เงินดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) หนึ่งดอลลาร์ ($1) เท่ากับ 100 เซ็นต์

ดอลลาร์และเซนต์ออสเตรเลียอยู่ในรูปแบบของธนบัตรหรือเหรียญ

เงินดิจิทัล

ออสเตรเลียใช้เงินดิจิทัลเช่นกัน ซึ่งก็คือการที่ธนาคารของคุณเก็บเงินของคุณโดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ เงินดิจิทัลช่วยให้คุณชำระค่าสินค้าโดยไม่ต้องใช้เงินสด

คุณสามารถเข้าถึงเงินของคุณผ่านทางโทรศัพท์หรือคอมพิวเตอร์ ชำระเงินด้วยการแตะหรือรูดบัตรพลาสติก และซื้อของออนไลน์

การเปิดบัญชีธนาคาร

วิธีที่ปลอดภัยในการดูแลเงินของคุณในออสเตรเลียคือในบัญชีธนาคาร เงินในบัญชีธนาคารของคุณเป็นของคุณ ไม่ใช่ธนาคารหรือรัฐบาล

คุณสามารถใช้บัญชีธนาคารของคุณสำหรับธุรกรรมธนาคารรายวัน เช่น การรับค่าจ้างหรือชำระใบแจ้งค่าบริการต่าง ๆ หรือการออมเงินเพื่อซื้อของที่ต้องการ

การเปิดบัญชีธนาคาร

คุณสามารถใช้บัตรสำหรับทำธุรกรรมของคุณเพื่อฝากหรือถอนเงินจากสาขาธนาคาร หรือกดเงินสดจากเครื่องรับจ่ายเงินอัตโนมัติ (ATM)

การชำระเงินสำหรับสินค้าและการบริการต่าง ๆ

เมื่อคุณใช้ 'บัตรเดบิต' เพื่อชำระค่าสินค้า คุณกำลังใช้เงินของคุณเองจากบัญชีธนาคารของคุณ หากไม่มีเงินในบัญชี คุณจะไม่สามารถซื้อสินค้าได้

เมื่อคุณใช้ 'บัตรเครดิต' คุณกำลังยืมเงินจากธนาคาร คุณต้องจ่ายคืนสิ่งที่คุณยืม ซึ่งโดยปกติจะมีดอกเบี้ย

คุณสามารถรูดหรือแตะบัตรในร้านค้าเพื่อชำระค่าสินค้า หรือใช้บัตรของคุณเพื่อซื้อสินค้าออนไลน์โดยป้อนรายละเอียดบัตรของคุณ

การทำงานในออสเตรเลีย

เมื่อคุณทำงานในออสเตรเลีย คุณจะได้รับเงินค่าจ้างและต้องจ่ายภาษีจากเงินที่คุณได้รับ นายจ้างของคุณยังจ่ายเงินบางส่วนของคุณไปยังกองทุนเงินเกษียณ ('ซุปเปอร์')

รับเงินค่าจ้างสำหรับการทำงาน

โดยปกติแล้วนายจ้างของคุณจะจ่ายค่าจ้างเข้าบัญชีธนาคารของคุณ คุณจะได้รับใบสรุปการจ่ายเงินเมื่อคุณได้รับเงินค่าจ้าง ซึ่งเรียกว่า 'สลิปเงินเดือน' ข้อมูลนี้แสดงจำนวนเงินที่คุณได้รับ ภาษีที่จ่ายไป และจำนวนเงินที่เข้ากองทุนเงินเกษียณของคุณ

ภาษี

เมื่อคุณได้เงินจากการทำงาน คุณต้องจ่ายภาษีให้กับรัฐบาล (สำนักงานภาษีของออสเตรเลีย) นายจ้างของคุณดำเนินการดังกล่าวให้คุณ รัฐบาลใช้เงินจากการจัดเก็บภาษีเพื่อจัดหาบริการที่ชุมชนต้องการ เช่น โรงพยาบาล โรงเรียน ถนน และการขนส่งสาธารณะ (รถประจำทาง รถไฟ และรถราง)

หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี

ทุกคนในออสเตรเลียมี 'หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี' ของตนเอง คุณสามารถยื่นขอหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีจากสำนักงานภาษีของออสเตรเลีย (ATO) และต้องมีหมายเลขดังกล่าวเพื่อทำงานในออสเตรเลีย เมื่อคุณเริ่มงาน คุณต้องให้หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีแก่นายจ้างเพื่อให้นายจ้างสามารถจ่ายภาษีได้

กองทุนเงินเกษียณ

เงินส่วนนี้คือเงินที่เก็บไว้เมื่อคุณอายุมากขึ้นและเกษียณอายุการทำงานแล้ว นายจ้างของคุณต้องนำเงินเข้ากองทุนเกษียณให้คุณ เงินในกองทุนเกษียณของคุณเป็นของคุณ ไม่ใช่ของนายจ้างหรือรัฐบาล

ขอรับความช่วยเหลือหากคุณต้องการ

มีบริการช่วยเหลือฟรี หากคุณต้องการ